Sada Netricoin – štúdium a investovanie

Aug 25, 2021 Sponsored articles

Aj napriek rôznym vzostupom a pádom počas rokov sa kryptomeny stále vyvíjajú a priťahujú čím ďalej, tým viac záujemcov. Ľudia prejavujú záujem nielen o možnosť využívať kryptomeny v rôznych situáciách, ale tiež o investovanie do nich na burze. Avšak tieto internetové zdroje sa výrazne líšia od toho, na čo je väčšina používateľov zvyknutá. Napriek tomu musí byť vstupný prah do kryptografického prostredia pre niektorých záujemcov dosť vysoký, existuje niekoľko riešení dostupných pre ľudí na rôznych úrovniach vedomostí. Jedným z nich je produkt sada Netricoin.

Štúdium je kľúčom k úspechu

Investovanie je, podobne ako iné oblasti nášho života, náchylné na zmeny a vývoj v rámci rozvoja vedy a nášho porozumenia niektorým javom. Okrem toho majú informácie a každodenné udalosti reálny vplyv na trhovú situáciu mnoho aktív. V prípade kryptomien, ktoré sa menia a fluktuujú prakticky bez prestávky, a k tomu šialene dynamickou rýchlosťou, je držanie príslovečnej ruky na tepe doby zvlášť dôležité. Dokonca aj tak zdanlivo nepodstatná udalosť, ako je zmiernenie nejakého assetu známou osobnosťou, môže ovplyvniť situáciu na trhu. Kryptomeny sú zvlášť náchylné na zmeny spôsobené jednotlivými správami na sociálnych sieťach.

Avšak toto pravidlo sa netýka len pohybu na sociálnych sieťach alebo krátkodobých udalostí vo svete. Povedomie o spoluzávislostiach, trendoch alebo mechanizmoch je kľúčové pre rozvíjanie sa v dnešnom svete a činenie čo najefektívnejších investičných rozhodnutí.

Vedomosti o charakteristike aktíva, do ktorého chceme investovať, jeho činnosti, nedostatkoch a prednostiach by sme teda mali získať na samotnom začiatku, pred vykonaním investície. Tento krok sa avšak často zanedbáva, nech už kvôli ľahkomyseľnosti, tak kvôli presvedčeniu, že už tieto vedomosti máme. Vyplatí sa ale mať na pamäti, že sa svet rozvíja a spoločne s ním sa vyvíjajú dostupné aktíva, stratégie, nástroje a s nimi súvisiace reálie. Okrem toho sa pocit známosti niektorých tém môže ukázať byť chybný. Veď ľahko sa získa dojem, že nejakej problematike rozumieme, keď si neuvedomujeme jej zložitosť.

Práve preto je porozumenie aktívu, do ktorého sa investuje, prvým pravidlom investovania. Kľúčové je avšak myslieť na všetky, aby sme mohli robiť čo najlepšie rozhodnutia.

Kľúčové kryptomeny

Dve kryptomeny v poslednej dobe zaujali investorov a používateľov. Reč je, samozrejme, o Stellar Lumens (XLM), tokene patriacom rovnomennej platforme, a o Bitcoin Cash (BCH), coinu, ktorému ľudia radi vravia „mladší brat Bitcoinu“. Stojí za to sa na nich pozrieť bližšie.

Prvá kryptomena, Stellar Lumens, je, ako už bolo spomínané, token. To znamená, že jej úlohou je pôsobiť v rámci konkrétnej platformy, kde môže zastávať množstvo rôznych funkcií. Lumeny sa používajú v rámci platformy Stellar, ktorá ponúka lacný a rýchly prevod rozmanitých finančných nástrojov. Vďaka jej širokej dostupnosti a pohodlnému používaniu ju rady využívajú ako veľké korporácie, tak aj jednotlivci v relatívne izolovaných kútoch sveta, čím z nej činia jednu z najobľúbenejších a najdostupnejších platforiem tohto druhu. To sa zase premieta na obľube a, čo sa s tým spája, pevnej pozícii tokenov XLM na trhu s kryptomenami.

Bitcoin Cash je zase, podobne ako už klasický BTC, je coin, teda kryptomena určená na platenie za bežné, každodenné transakcie. Aj keď je výrazne „mladší“ než obyčajný Bitcoin, je často chválený za zachovanie najlepších vlastností BTC a zároveň „opravenie“ jeho najvýraznejších nedostatkov a nedorobkov. Vďaka tomu je BCH rýchlejší, bezpečnejší a zároveň výrazne lepšie znáša používanie vo väčšom meradle, čo je jednou z najčastejších výhrad voči klasickému Bitcoinu.

Pokiaľ zohľadníme rozdiel v charakteristike týchto dvoch kryptomien, ako aj ich súčasnú obľubu, vykazovalo mnoho investorov záujem o ich nákup. Niektorí sa avšak nemohli rozhodnúť, ktorú z nich si vybrať. V tento okamžik je dobré spomenúť si na stratégiu diverzifikácie portfólia spomínanú v odsekoch vyššie. Čo avšak robiť, pokiaľ sa investor necíti natoľko istý, aby túto diverzifikáciu vykonal sám? Alebo pokiaľ chce najskôr využiť príležitosti a dozvedieť sa viac ako o týchto konkrétnych kryptomenách, tak aj o krypte všeobecne? Práve takým ľuďom vychádza v ústrety sada Netricoin.

Netricoin – štúdium a investície

Sada Netricoin je komplexný produkt odpovedajúci na potreby začínajúcich a rozvíjajúcich sa investorov, majúcich záujem konkrétne o investovanie do kryptomeny a s ňou spojených aktív. Sada Netricoin sa skladá predovšetkým z rôznych a starostlivo pripravených vzdelávacích materiálov, ktoré sa sústredia nielen okolo investičnej teórie a základov ekonómie, ale tiež praktických informácií, stratégií a najnovších informácií zo sveta investícií a kryptomien. Takto skombinovaná zmes teórií a informácií bola navrhnutá špeciálne s ohľadom na pomoc začínajúcim investorom v príprave na učinenie prvých krokov na kryptotrhu alebo ich prípravu na učinenie ďalšieho kroku smerom k rozvoju ich investičných stratégií.

Na uľahčenie prenosu získavania vedomostí a spoznávania teórie do jej používania a pozorovania v praxi, bol k sade pripojený výnimočný bonus: jednotky dvoch kryptomien, XLM a BCH s určitou hodnotou, v pomere 50:50. Vďaka tomu si používateľ môže ľahko osvojiť disponovanie a správu viac než jednou kryptomenou. Navyše, s ohľadom na ľudí nezvyknutých na zaobchádzanie s krypto, bol proces získania a uchovávania jednotiek maximálne zjednodušený.

Jednoduchý nákup – bezpečné uchovávanie

Sada Netricoin, okrem všetkých vzdelávacích materiálov a bonusových jednotiek, ponúka tiež možnosť využiť e-peňaženku zaistenú jeho tvorcami.

Počas objednávania sady cez formulár dostupný na stránkach, klient narazí na voľbu: môže uviesť číslo svojej kryptopeňaženky, v ktorej chce uchovávať bonusové jednotky, alebo označiť úmysel využiť peňaženku zaistenú tvorcami. V prípade voľby druhej možnosti, klient poštou dostane prístupovú kartu sada Netricoin, na ktorej bude uvedený prístupový kód do e-peňaženky, kde boli umiestnené jednotky pripísaných kryptomien. Prístupový kód sa nachádza len v rukách klienta a predstavuje ako heslo, tak aj spôsob autorizácie všetkých operácií s jednotkami. To používateľovi umožňuje bezpečnú správu kryptomeny a zároveň prenesenie povinnosti založenia a ochrany zodpovedajúcej peňaženky na autorov sady Netricoin.

Investovanie, aj keď sa v súčasnosti zdá byť dostupné takmer pre všetkých, naďalej podlieha istým pravidlám, ktorých dodržiavanie pomáha vyhnúť sa pasciam a chybám. Obzvlášť v prípade aktivovania do neznámeho aktíva je potrebné venovať zvláštnu pozornosť získavaniu informácií o ňom. Kryptomeny nie sú výnimkou z tohto pravidla, aj keď ich trh sa výrazne líši od toho, na čo je zvyknutá väčšina investorov. Preto je kľúčové využiť čo najviac kvalitných zdrojov, aby sme mohli robiť čo najúčinnejšie investičné rozhodnutia. Jedným zo zdrojov informácií, ktoré možno odporučiť, sú vzdelávacie sady, ako je sada Netricoin, ktoré dostupne a konkrétne pripravujú záujemcov na objav nového trhu.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *